Energiatietoa Pirkanmaalta

Tältä välilehdeltä löydät Moteista Megawateiksi Pirkanmaalla -hankkeen tuottaman materiaalin lisäksi myös muuta puulämmitykseen liittyvää aineistoa.

YLEISTÄ:

Pirkanmaalla kulutetaan energiaa vuosittain noin 20 terawattituntia (TWh) - noin viisi prosenttia Suomen energian kulutuksesta. Perinteisesti maakunnassa energiaa on tuotettu maakaasulla ja öljyllä, mutta viime vuosina voimakkaasti yleistynyt puuenergian lämpö- ja voimalaitoskäyttö on kasvattanut uusiutuvan energian osuutta 2000-luvun alkuvuosiin verrattuna. Suunnitellut ja jo toteutusvaiheessa olevat laitosinvestoinnit takaavat sen, että maakaasun ynnä muiden fossiilisten polttoaineiden osuus polttoainekulutuksesta pienenee myös tulevaisuudessa.

Lisätietoa energian tuotannosta ja kulutuksessa maakunnassa:

Pirkanmaan energiatase
Kuntakohtaista tietoa mm. lämpöenergian tuotannosta ja energiapuuvaroista

 
 MG 8753

Kuvassa Tampereen Sähkölaitos Oy:n Naistenlahden voimalaitos.