Muut tiedostot

Valitse kategoria

{tab=Esitykset}

Puusta energiaa-seminaari

UKK-instituutti, Tampere 13.11.2014

Moteista Megawateiksi -hankkeen tulokset | pdfLataa
Perttu Ojakoski, Suomen metsäkeskus

Puun energiakäyttö Pirkanmaalla | pdfLataa
Lasse Maunula, Suomen metsäkeskus

Pirkanmaan ilmasto- ja energiastrategia | pdfLataa
Jukka Alasentie, Pirkanmaan liitto

Pirkanmaan puuterminaaliselvitys | pdfLataa | Lisää maakuntaliiton sivuilla
Anne Mäkynen, Pirkanmaan liitto

Punkalaitumen energiahanke | pdfLataa
Lauri Inna, Punkalaitumen kunta

BioVirrat ja Killinkoski-hanke | pdfLataa
Vesa Haapamäki, Virtain kaupunki

Täyskäännös fossiilisesta uusiutuvaan | pdfLataa
Jukka Vierimaa, Leppäkosken Sähkö Oy

Kotimaisen energian tulevaisuuden näkymät | pdfLataa
Jussi Kankainen, Vapo Oy


Puuenergiaa päästöillä vai ilman -seminaari

UKK-instituutti, Tampere 4.3.2013

Nora Kankaanrinta, Energiamarkkinavirasto | pdfLataa

Päivi Mäkiranta, Metsäntutkimuslaitos | pdfLataa

Hanna-Liisa Kangas, WWF Suomi | pdfLataa

Jyrki Peisa, Bioenergia ry | pdfLataa

Antti-Jussi Halminen, Tampereen energiantuotanto Oy | pdfLataa

Marko Mäki-Hakola, Metsänomistajaliitto Länsi-Suomi | pdfLataa

{tab=Muu materiaali}

 

Pilketuotannon hinnoittelukoulutus

ProAgria Etelä-Suomi, Tampere 12.3.2013

Pilketuotannon kuljetuskustannusten laskentaohjelma | xlsLataa


Opinnäytetyöt

Puuta Klapikoneelle, syyskuu 2014 Mikko Tilvis TAMK | pdfLataa

Metsähakkeen käyttö ja hankinta viidessä Pirkanmaalaisessa lämpölaitoksessa, elokuu 2013 Pirkka Arola TAMK | pdfLataa

Pirkanmaan lämpö- ja voimalaitosten tuhkan loppukäyttö, joulukuu 2013 Mikko Manninen TAMK | pdfLataa


Retki Elmia Wood Metsämessuille 2013

MatakaraporttipdfLataa

Kuvia retkeltä


Metsäenergia opintomatka Itävaltaan 2012

Matkaraportti | pdfLataa


Pirkanmaan puuenergiaselvitys

Pirkanmaan puuenergiaselvitys 2011, Lasse Maunula | pdfLataa


 Ryhtyisinkö lämpöyrittäjäksi

{/tabs}

 

 

·      09.10 Pirkanmaan ravinnevisio –hankkeen tulokset, Riitta Kettunen Tampereen teknillinen yliopisto

·      09.35 Yhdyskuntalietteet biokaasuksi, Asko Hänninen, Envor Group Oy

·      10.00 Biokaasua Pirkanmaan biojätteistä, Esa Nummela, Pirkanmaan Jätehuolto Oy

·      10.25 Tauko

·      10.40 Patentoitu kuivamädätyslaitos, Joona Luomala, BioGTS Oy

·      11.05 Biokaasun mahdollisuudet, Johanna Kalmari, Metener Oy

·      11.30 Biokaasutuotannon haasteet ja tulevaisuuden ratkaisut, Antti Myllärinen, Doranova Oy

·      11.55 Lounas

·      12.40 Biokaasulaitosten tuet, Petri Tallila, Pirkanmaan ELY-keskus

·      13.05 Biokaasun liikennekäytön tulevaisuuden näkymät, Ari Suomilammi, Gasum Oy

·      13.30 Mädätysjäännöksen peltokäyttö, Petri Kapuinen, Luke

·      13.55 Biobisnestä Pirkanmaalle –hankkeen palvelut, Perttu Ojakoski, Suomen metsäkeskus